2 kwietnia 2012 roku minęła VII rocznica śmierci naszego Ukochanego Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II.

Tak wołałeś Ojcze Święty:
„Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy!”
Chcemy być posłuszni Twoim słowom
parafianie z Kowalewa

Podobne wpisy