800       1) + Stanisława, Antoninę Ładniaków, Kazimierza, Weronikę Sołtysiaków z ok. 31 rocz. śm. Stanisława

1000     1) + Witolda Barańczyka z ok. 6 rocz. śm. 

1115     1) + Władysława Staśkiewicza w 35 rocz. śm.

            2) + Janinę Grzesiak od rodz. Sitnickich i Pawlickich

1500     1) w intencji Bogu wiadomej    

1700     1) + Józefa w rocz. śm. i Irenę Dzierlów

PONIEDZIAŁEK – 11.12.2023 r.

1700     1)  Msza św. żałobna

1800  1) + Irenę i Jana Wałęsiaków w rocz. śm. Jana, zm. z rodz. Wałęsiaków i Zydorków

            2) + Mariana Wróblewskiego od Jana i Cecylii Zdunków i Ewy Krawczyk       

3) + Janinę Grzesiak od rodz. Grzesiaków z Korytnic

WTOREK – 12.12.2023 r.    

1800     1) + Aleksandrę, Marię, Henryka Rutkowskich z ok. imienin Aleksandry

            2) + Janinę Grzesiak od Ireny Kubiak z mężem z rodz. z Ligoty  

3) + Hannę Olejnik od syna Jakub z Denisą

ŚRODA – 13.12.2023 r.  

1800     1) + Józefa w rocz. śm. Annę Branieckich, Zbigniewa Adamkiewicza

           2) + Janinę Grzesiak od sąsiadów Wiśniewskich i Kusiakiewiczów

           3) + Katarzynę Wywijas od pracowników restauracji Podmiejska w Piekarzewie

CZWARTEK – 14.12.2023 r.

1800     1) + Barbarę Pączek w 1 rocz. śm.

2) + Janinę Grzesiak od Kuzyna Romana Grzesiaka z żoną z Bogdaju    

PIĄTEK – 15.12.2023 r.    

1800     1) + Józefa Gęstwę w 16 rocz. śm. jego rodziców, za zm. z rodz. Spalonych  

2) + Janinę Grzesiak od rodz. Zdunków z Chwalęcina  

SOBOTA – 16.12.2023 r. 

1800     1) + Teresę w 9 rocz. śm. Mariana, Grzegorza, Marię Zybałów i Urszulę Adamek 

            2) + Janinę Grzesiak od rodz. Ryszewskich

III NIEDZIELA ADWENTU – 17.12.2023 r.

800       1) + Ambrożego Majewskiego int. z pog. od Chrześniaczki Agnieszki

1000     1) + Weronikę, Franciszka, Ryszarda, Stanisława Kałków, Juliannę, Franciszka, Edwarda i Zenona Rozwadowskich   

1115     1) + Kazimierę Bugajną i Edmunda Guzikowskiego z ok. 16 rocz. śm. Edmunda

            2) + Janinę Grzesiak od Bronisławy i Józefa Laseckich, Ewy, Kazimierza Nowickich i Elżbiety Janickiej      

1700     1) + Bernarda Potarzyckiego w 6 rocz. śm. i zm. z rodz. Ordziniaków, Potarzyckich, Roweckich