03 lutego 2009 roku w Domu Katolickim, już po raz trzeci odbyło się spotkanie przedstawicieli Grup Parafialnych, organizacji współpracujących z parafią, samorządów lokalnych oraz prezesów firm z proboszczem parafii – Ks. Wiesławem Kondratowiczem.

 

Zebranie dotyczyło przygotowań do obchodów rocznicowych parafii, które przypadają w bieżącym roku. Są to:

  • 600 – lecie parafii
  • 50 – lecie konsekracji kościoła
  • 25 – lecie istnienia Domu Parafialnego
  • 15 – lecie funkcjonowania Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości
  • 145 – lecie plebanii
  • 45 – lecie kapłaństwa Ks. Jerzego Siwika
  • 35 – lecie kapłaństwa Ks. Kanonika Wiesława Kondratowicza

Na spotkaniu, proboszcz ustalił podział na zespoły, które będą odpowiedzialne za realizację przydzielonych zadań. Zebrani dzielili się swoimi pomysłami, które planują zrealizować podczas uroczystości zwiazanych z obchodami rocznicowymi parafii.

 

Podobne wpisy