Dnia 9 czerwca 2024 roku nasza parafia miała zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości – jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Ks. Prałata Wiesława Kondratowicza. Na to piękne wydarzenie przybyło wielu wiernych, którzy pragnęli wspólnie świętować jubileusz, okazując swoją wdzięczność i szacunek za lata posługi Księdza Wiesława pełniącego rolę Proboszcza naszej parafii.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:30 Mszą Świętą dziękczynną, której przewodniczył i kazanie wygłosił sam Jubilat. Opowiadał o swojej drodze do kapłaństwa, o początkach posługi, trudach i radościach, które napotkał na swojej ścieżce. Wspomniał o swojej niezłomnej wierze oraz o działalności Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości, którego był założycielem, dyrektorem i terapeutą. Słowa przeplatał pięknym śpiewem i grą na gitarze, co stworzyło niezwykłą atmosferę pełną ciepła i wspomnień. Jego refleksje były nie tylko głębokie i wzruszające, ale także pełne życiowej mądrości. W czasie Mszy Świętej nie zabrakło również pięknych śpiewów chóru parafialnego.
Ks. Wiesław, wzruszony serdecznością i życzliwością zgromadzonych, podziękował wszystkim za przybycie oraz za wspólne lata pracy i modlitwy. Podkreślił, że kapłaństwo jest dla niego przede wszystkim powołaniem i darem od Boga. Wyraził także swoją wdzięczność za wsparcie i współpracę, dzięki którym mógł realizować liczne inicjatywy duszpasterskie i charytatywne.

Po zakończeniu Mszy Świętej, zgromadzeni udali się na spotkanie przy kawie i cieście. Ministranci, razem z panią Kasią, przygotowali prezentację wspominającą działania duszpasterskie Jubilata. Pożegnania i ciepłe uściski trwały jeszcze długo, a radość i wdzięczność za ten piękny jubileusz na długo pozostaną w sercach wszystkich uczestników.

Podobne wpisy