Triduum Paschalne jest dla chrześcijanina określeniem najważniejszych trzech dni roku liturgicznego.

Tak jak we wszystkich parafiach, tak i w naszej, Triduum Paschalne rozpoczęło się wieczorem w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej – wspomnienie i uobecnienie Ostatniej Wieczerzy Jezusa z Apostołami – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.

Nawiązując do słów ewangelii o tym, jak Jezus przed wieczerzą umył uczniom nogi, Ksiądz Jerzy Siwik podczas homilii stwierdził, że przypomina to prawdę, iż wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu. Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostało przeniesione do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą.

W Wielki Piątek o godzinie 18.00 rozpoczęła się Liturgia Męki Pańskiej:
– Liturgia Słowa,
– adoracji Krzyża
– Komunia Święta.
Na zakończenie Liturgii Słowa odbyła się modlitwa powszechna prosząca Boga, by miał w opiece cały świat.
Na rozpoczęcie adoracji Krzyża, Ks. Jerzy Siwik odsłonił krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Następnie: kapłani, ministranci i pozostali wierni udali się do Krzyża, by ucałować wiszącego Jezusa. Po drodze każdy chętny chrześcijanin mógł wbić gwóźdź do krzyża, jako symbol naszego grzechu, uświadamiając sobie tym samym, że to nasze grzechy zabiły Jezusa.
Ksiądz Proboszcz – Wiesław Kondratowicz ogłosił, iż po Świętach Wielkanocnych odbędzie się wyciąganie gwoździ z krzyża, które sprzeda na złom, a za uzyskane pieniądze zakupi hostie.

 
 
 

Wielkopiątkową liturgię zakończyliśmy przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Monstrancja została przykryta białym welonem,  a wartę przy Grobie pełnili nasi strażacy (OSP Kowalew).

 
 
 

Pod przewodnictwem kapłanów: Ks. Jerzego Siwika i Ks. Wiesława Kondratowicza odbywała się adoracja, która trwała również w sobotę.

Liturgia Wielkiej Soboty rozpoczęła się o godz. 22.00 przed kościołem, gdzie do rozpalonego ogniska podeszli kapłani i służba liturgiczna celem poświęcenie ognia. Prowadzący Liturgię Ksiądz Marek kreślił na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku. Następnie z zapalonym paschałem procesja weszła do nieoświetlonego kościoła. Po dojściu do ołtarza, zapaliły się wszystkie światła, symbolizujące Chrystusa, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemności grzechu i śmierci. Kolejna część celebracji to Liturgia Chrzcielna, podczas której Ksiądz Proboszcz poświęcił wodę oraz odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne i modliliśmy się za tych, którzy właśnie przyjmują ten sakrament. Z zapalonymi świecami w ręku wyrzekliśmy się grzechu i szatana.

Na zakończenie uroczystości Triduum Paschalnego odbyła się procesja rezurekcyjna, po zakończeniu której Ksiądz Proboszcz Kanonik – Wiesław Kondratowicz podziękował wszystkim za zaangażowanie i udział w uroczystościach paschalnych, a także złożył życzenia:

Drogim Parafianom i Szanownym Gościom z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego serdeczne życzenia składa Ks. Jerzy, ja oraz przebywający w D.O.D.T Ks. Marek. Niech Chrystus Zmartwychwstały umacnia Was w trudach życia, ubogaca swymi łaskami i niech wniesie w Wasze prace i troski swoją Bożą radość, wysłużoną w godzinach męki. Alleluja.

 

Podobne wpisy