Historia parafii w Kowalewie ułożona w chronologiczną całość od XIV wieku.

1331r.    – Kowalew dzierży Chocienin z Jarosławek pod Śremem.
XIII/VIV w. – Lokacja Kowalewa i prawdopodobnie erekcja kościoła paraf. w  Sośnicy.
18.01.1409r. – Najstarsza wzmianka historyczna udokumentowana w parafii Kowalew zawarta w Aktach Oficjalatu.1409-11 /A2 Acta Offic.Gn. Kuria Arcybiskupia/. Wymienia ona Piotra, plebana w Kowalewie, pozwanego przez Klemensa – wikarego ze Sośnicy o “gżegżółkę”
1417r.    – Mieczysław – pleban z Kowalewa otrzymuje w zarząd również parafię w Sośnicy /Gn.A.6 Offic.1417/.
1428r.    – Jan – pleban w Kowlewie.
1487r.  – Wojciech -pleban w Kowalewie. Katarzyna ze Sośnicy- dziedziczka Kucharek i Sośnicy pozywa do sądu ks.Wojciecha o dziesięcinę dla kościoła w Sośnicy.
1521r.  – Grzegorz z Młodzikowa- pleban parafii Kowalewskiej /Lib.Ben.Łaski/.
Pierwszy raz w dziejach parafii wymieniona zostaje “rada” parafialna. W jej skład wchodzą: Mikołaj Gaj i Marcin Cyranka – kmiecie z Kowalewa.
Patronem kościoła – św. Bartłomiej.
Koniec XVIw. – Upadek kościoła i życia parafialnego, apostazje. Winę ponosi tu Wojciech Kowalewski – dziedzic Kowalewa i patron kościoła.
1605r. – Ks. Grzegorz Przbysławski zostaje plebanem w Kowalewie.
1623r.  – Jan Dolechy zostaje komendariuszem parafii Kowalew.
1635r.  – Maciej Krobski – komendariusz parafii Kowalew.
1638r. – Budowa drewnianego nowego kościoła.
1643r. – Pierwszy legat Mikołaj Parczewski  zapisuje na kościół 1000 zł.
1695r. – Ks. Pietrzyński – plebanem w Kowalewie.
1719r. – Ks. Walenty Śniadecki – plebanem w Kowalewie.
1744r. – Pierwszy raz czytamy w Aktach Kom. z Włocławka, że w Kowalewie istnieje szkółka parafialna oraz szpital dla  ubogich i starców. Mateusz Duszczak proponuje Bożą Mękę, do której odbywały się procesje w dni krzyżowe.
1755r.  – Proboszczem Kowalewa jest ks. Józef Kempski. Złożenie Ksiąg parafialnych w Kowalewie.
1763r.  – Odnowienie i rozbudowa drewnianego kościółka przez ks. Kempskiego oraz jego wewnętrzne wyposażenie.
1782r. – Główny ołtarz obdarzony przywilejem papieskim.
1795r.  – Najniższa liczba urodzeń w parafii Kowalew na przestrzeni ostatnich wieków – 9 dzieci.
1799r.  – 24 października śmierć ks. Kempskiego, który doprowadził parafię do porządku. Po nim zawiadują parafią przechodnio i pomagają w pracy duszpasterskiej: ks. Jan Hulewicz, O. Dądrowski z Konwentu Koźmińskiego i Florjan Karwacki.
1801r.  – Proboszczem zostaje ks.Józef Karpiński, który odnowił kościól i budynki plebańskie.
1813r.  – Kradzież w kościele, przemarsz wojsk, epidemia cholery, która zabierze 48 osób.
1820r.  – Parafią rządzi ks. Jan Reszelski, który wystawia nową organistówkę.
1822r.  – Ks. Piotr Kotliński obejmuje urząd proboszcza w Kowalewie. Komasacja pól w Kowalewie.
1829r.  – Założenie nowego cmentarza za wsią, gdyż stary wokół kościoła już zapełniono. Ks. Kotliński zarządza parafią Kowalewską i Sośnicką. 
1830r.   – Budowa szkoły elementarnej w Kowalewie dla wszystkich dzieci z parafii.
1831r.  – Wystawienie drewnianej dzwonnicy obok kościoła, do której wciągnięto dwa dzwony z wieży. 
1845r.   – Założono Bractwo Wstrzemięźliwości w Parafii.
1847r.  – Zakupiono baldachim dla kościoła.
1852r.  – Panuje cholera w parafii – 126 osób umiera. Zepsucie moralne potęguje się. Nieślubnych dzieci 8 na 40 narodzonych.
1854r.  – Panują wielkie nieurodzaje w parafii. Budowa drogi Pleszew-Dobrzyca. 
1864r.  – Umiera Ks. Piotr Kotliński. Parafię obejmuje ks. Andrzej Kamiński. Budowa plebanii. 
1868r.  – Parafia liczy 991 dusz, w tym 20 protestantów i 5 żydów. 
1886r.  – Ks. Kamiński umiera. Komendariuszem parafii zostaje ks. Echaust, powołany z wikariatu Sośnickiego, przynależnego wówczas do parafii Kowalew.
1891r.   – Parafią zarządza ks. Szubert.
 – Dr Leon Mukołowski sprzedaje dobra parafii Kowalew Komisji Kolonizacyjnej.
1893r.  – Komendariuszem parafii Kowalew zostaje ks. Łukasz Bendenek.
1901/2r. – Budowa nowych organów. 
 – Budowa murowanej szkoły w Piekarzewie.
1905r.  – Ks. Roman Lorenc zostaje rządcą parafii.
1918r.  – Proboszcz ks. Stanisław Piątkowski buduje na dworze kazalnicę, w kościele uzupełnia balustradę.
1926r.  – Umiera ks. Piątkowski i parafię obejmuje ks. Edmund Gruchała.
1935r.  – Zarząd nad parafią obejmuje ks. Aleksander Szymański.
1938r. – 17.07. – postój z relikwiami św. Andrzeja Boboli na stacji P.K.P. Pleszew w Kowalewie. Tego samego dnia następuje uroczyste pożegnanie starego kościoła. Niedzielne nabożeństwa odprawia się w stodole plebańskiej.
 – 18.07. – początek rozbiórki starego, drewnianego kościółka.
 – 28.08. – poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy kościół przez ks. Biskupa Lubitza.
1939r – W sierpniu ukończono budowę. Dach pokryty zostaje dachówką.
 – 13 października aresztowanie ks. Szymańskiego przez Niemców.
1945r.  – 17.01.  – Spalenie i rozbiórka kościoła parafialnego w Kowalewie.
 – W lutym parafianie urządzają prowizorium kościoła w baraku poniemieckim w parku p. Brzozowskiego.
 – 22 marca z G.G. powraca ks. Szymański.
1947r.   – 12.10. Ks. Prymas Kardynał August Hlond dokonuje poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy kościół.
1948r.  – marzec – wieża kościoła zostaje odbudowana.
1949r.   – sierpień i wrzesień – montaż konstrukcji stalowej.  
1952r.  – Zakupiono materiał świetlny i głośnikowy.
1953r.  – Wykończono klatkę schodową i chór. Założono gromochrony i oszklono okna.
1954r.  – 31 października – poświęcenie kościoła.
1955r.  – Rekonstrukcja ołtarzy, ambony i chrzcielnicy oraz remont plebanii.
 – W miesiącach: wrześniu, październiku i listopadzie kładziono nową posadzkę w kościele, w grudniu zaś balustradę.
1956r.  – We wrześniu i październiku stawia się nowy parkan.
 – W grudniu wykończono główny ołtarz.
1957r.  – 3 luty – poświęcenie Głównego Ołtarza przez  Prymasa Ks. Stefana Wyszyńskiego.
1958r.   – Złocenienie ołtarzy, ambony balustrady i chrzcielnicy.
 – Założenie podłogi pod ławeczkami, kupno chodników na cały kościół.
 – Założono oświetlenie stacji Drogi Krzyżowej.
 –  Postawienie figury P. Jezusa frasobliwego.
 – 7.08. – nadchodzi stalowa konstrukcja wieży.
1959r.  – 9 sierpnia –  konsekracja kościoła.
 – 11 października nadchodzi reszta konstrukcji wieży z krzyżem, remont i przebudowa plebani, budowa nowego budynku gospodarczego.
1960r.  – Dwa nowe konfesjonały. 
1980r.  – Parafię otrzymuje w zarząd duszpasterski ks. Bernard Sołtysiak.
 – Ks. prałat Aleksander Szymański został przeniesiony w stan spoczynku.
 – Na własne życzenie zamieszkał w Poznaniu.
 – Kupno ołtarza soborowego.
1981r.  – 13 października – śmierć ks. prałata Aleksandra Szymańskiego.
 – Na życzenie rodziny pogrzeb odbył się w Gnieźnie.
1982r.  – Poświęcenie nowej wieży.
1984r.  – 12 sierpnia – 25 – lecie konsekracji kościoła i poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Domu Katolickiego przez Ks. Kardynała     Józefa Glempa.
1985r.  – Zainstalowano witraże w oknach kościoła.
1986r.  – Postawienie figury Jezusa Zmartwychwstałego i figury św. Józefa.
1987r. – maj – postawienie figury św. Floriana, montaż kolejnych witraży w kościele.
1990r.  – W połowie maja rozpoczęto przebudowę organów.
1993r.  – 31 października umiera Ks. Bernard Sołtysiak.
 – 18 grudnia parafię obejmuje Ks.Wiesław Kondratowicz.
1994r.  – wiosna – ukończenie nagrobka Ks. Bernarda Sołtysiaka.
 – prace adaptacyjne pomieszczeń Domu Katolickiego, wykończona zostaje część mieszkalna, w salach kawiarnia i świetlica.
 – Początek terapii trzeźwościowej – na terapię przyjętych zostaje 3 księży (koszty ich utrzymania pokrywa biskup z którego diecezji pochodzi ksiądz).
 – 8.09.- poświęcenie Domu Katolickiego przez Ks. biskupa Stanisława Napierałę.
1995r.  – wiosna – rozpoczynają się prace remontowe kościoła: malowanie głównego wejścia, naprawa rynien, modernizacja zakrystii, założenie nowych zamków do drzwi kościoła, malowanie sal i ukończenie prac w kuchni w Domu Katolickim.
 – Nawiedzenie obrazu Św. Józefa.
 – Na cmentarz zostaje doprowadzona woda.
 – Rozpoczynają się coroczne obozy w Chojnie, dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, których tematem jest profilaktyka trzeźwościowa. 
 – Wizytacja Ks. biskupa Stanisława Napierały i bierzmowanie.
1996r.   – Ustanowienie przez Ks. biskupa St. Napierałę Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości.                      
 – Ks. Jerzy Siwik zostaje przydzielony do pomocy w duszpasterstwie.
 – Utwardzanie alejek na cmentarzu.
1997r.  – Tynkowanie wieży i ścian kościoła, naprawa rynien, nowe metalowe okna na wieży, betonowa posadzka na chórze, naprawa dachu na kościele, Domu Katolickim i budynku gospodarczym, nowa szafa w zakrystii, malowanie kostnicy, druga ubikacja w domu katolickim.
1998r.  – Uroczystość bierzmowania – Ks. biskup Teofil Wilski.
 – zakupiono: lampy oświetleniowe wokół kościoła, wykonano: naprawę dachu na plebanii, malowanie okien w Domu Katolickim i części na plebanii, malowanie figur wokół kościoła, część chodników na cmentarzu i wybetonowano śmietnik cmentarny, zbudowano scenę w Domu Katolickim, wykonano instalację odwadniania piwnic w Domu Katolickim.
1999r.   – Budowa chodników na cmentarzu.
2000r.  – Wykonano prace remontowe na probostwie: 3 pokoje i łazienka na piętrze. W Domu Katolickim wykonano w części parafialnej nowe ubikacje i kawiarnię. Urządzono także mieszkanie dla ks. Jerzego.
 – Naprawiono rynny na kościele, Domu Katolickim i probostwie.
 – Ze środków D.O.D.T. i parafii został zakupiony komputer z drukarką. Założono instalację odgromową na Domu Katolickim. Wymieniono przewody i izolatory na probostwie i w domu gospodarczym oraz wykonano nowe oświetlenie zewnętrzne na probostwie.
2001r. – Założono nowe ogrzewanie w kościele (promiennki ciepła), wykonano remont organów, zakupiono kosiarkę spalinową, wymieniono w kościele wszystkie żarówki na energooszczędne.
 – Wizytacja Ks. bp. Teofila Wilskiego i bierzmownie.
2002r.  – Wymieniono stary piec CO na nowy na plebanii.
 – Wycięto wszystkie suche drzewa na cmentarzu.
 – Naprawiono uszkodzony podczas wichury dach na kościele i plebanii, 
 – Na plebanii wymieniono uszkodzone rynny.
 – Założono na plebanii nowy piorunochron
 – Rozpoczęto wymianę starych ławek w kościele na nowe.
 – Remont plebanii – kuchnia-remont kapitalny, skrytka, dwa pomieszczenia biurowe, wymiana 10 okien, nowe przyłącze energetyczne.
 – 17 listopada 2002r. dotychczasowy proboszcz ks. Wiesław Kondratowicz zostaje  mianowany przez Ordynariusza bp Stanisława Napierałę Kanonikiem Honorowym Konkatedry Ostrowskiej.
2003r.  – Położono kostkę brukową na podwórzu z tyłu plebanii, nowa  brama i wjazd z tyłu podwórza, założenie trawników z tyłu plebanii.
 – Postawiono pergole do kwiatów drewniane i metalowe wokół plebanii.
 – Podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej.
 – Wymalowano fronton i szczyt kościoła oraz zakrystię.
 – 11 września, Pani Jadwiga Narożna, najstarsza parafianka obchodziła 100 lecie urodzin.
 – Poszerzono prezbiterium w kościele.
 – Ławki w kościele zostały wytapicerowane.
 – Założono wkład kominowy na plebanii.
 – Remont i adaptacja Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości (finansowana przez  księży Diecezji Kaliskiej)
 – Bierzmowanie – sakramentu udzielił Ks. bp. Stanisław Napierała.
2004r.  – Od 6 do 13 marca odbyły się Misje Święte. Obraz Miłosierdzia Bożego przybył z parafii Piątek Wielki  – Mszy św. przewodniczył Ks. bp. Stanisław Napierała a rekolekcje głosił O. Krzysztof Łaszcz – jezuita.
 – Wyremontowano 3 pokoje i łazienkę na parterze plebanii.
 – W budynku gospodarczym wymieniono okna – nowe luksfery.
 – 14 i 15 sierpnia Straż Pożarna obchodziła 75-lecie istnienia.
 – Wrzesień – 10 rocznica powstania Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa   Trzeźwości. Msza św. odprawiona przez Ks. bp. Teofila Wilskiego.         
 – Zadaszenie nad głównym wejściem na plebanię, nowy murek i płytki na schody.
 – Zakupiono nowe figury do żłóbka i grobu pańskiego.
2005r.  – Śmierć Papieża Polaka Jana Pawła II   2 kwietnia godz. 21.37.
 – Nowe nagłośnienie w kościele.
 – 19 kwietnia wybór  kardynała Józefa Ratzingera na nowego Papieża Benedykta XVI .
 – Pielgrzymka do Sanktuariów Włoskich (Modlitwa przy grobie Jana Pawła II).
 – Naprawa i remont nawierzchni przed kościołem ? nowy beton.
 – Nowe pomieszczenie na śmieci dla parafii i D.O.D.T.
 – Nowy, zewnętrzny komin CO na plebanii.
 – Gruntowne malowanie kościoła, odnowienie ołtarza głównego, obraz z  Papieżem Janem Pawłem II nad prezbiterium, odnowienie Drogi Krzyżowej i konfesjonałów, nowa wykładzina wokół ołtarza i tapicerka na sediliach.
 – Nowy krzyż przydrożny na granicy Suchorzewa i Kowalewa – stary złamał wiatr.
2006r.   – 31.01. śmierć Pani Hrabiny Elżbiety Gozimirskiej.  Żyła lat 97.  
 – 25 do 28 05. wizyta Papieża Benedykta XVI w Polsce.
 – Lampy oświetlające kościół (współudział P. Adamka  – Burmistrza Pleszewa).
 – C.d. chodników na cmentarzu.
 – Wymiana 5 okien na piętrze plebanii.   
 – 8 m. drabina do kościoła.
 – Nowy plan geodezyjny cmentarza.
 – Budowa tarasów z tyłu plebanii i przy Ośrodku.
 – Nowy parkan wzdłuż kościoła i plebanii (Buduje Starostwo Powiatowe w zamian  za kawałek ziemi przy drodze Pleszew – Dobrzyca; za bramę główną i kawałek parkanu płaci Parafia – 12.000 zł.  Przesadzanie kilku dużych drzew).
– Jubileusz Chóru Parafialnego – założony w 1996 przez Ks. Wiesława a później przejęty przez Panią Magdalenę Łuczak.
– Spłacone zostały raty za malowanie kościoła.
2007r.  – Zgoda Penitencjarii Apostolskiej z Rzymu na odprawianie Odpustu św.Walentego.
 – 21.01. Koncert kolęd w naszym kościele ? przegląd chórów z całej diecezji.
 – 11. 03. – Wizytacja Biskupa ks. Ordynariusza Stanisława Napierały i Bierzmowanie.
 – 25.05. – 5.06.  pielgrzymka do Grecji śladami św. Pawła.
 – Nowe przyłącze energetyczne do kościoła.
 – Nowe piece z podajnikiem na plebanii i w Domu Katolickim.
 – Cały rok spłacamy raty za malowanie ołtarza.
 – Nowy silnik do hydroforu.(Korzystamy z własnej studni, woda w gminnej  sieci wodociągowej skażona bakteriami coli).
 – 19.08. Diecezjalne Dożynki w Pleszewie.
 – Sierpień – śmierć Siostry Tymotei Wojtysiak ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. (Pochowana jest na cmentarzu w Dierżoniowie).
2008r.   – Od 12 do 14 lutego – wznowione rekolekcje ku czci św. Walentego, zakończone odpustem. Rekolekcje wygłosił Stefan Hrynyszyn. 
 – 29.02. Firma p. Stefana Rzepki z Bucza/Kościana naprawiła uszkodzoną przez wichury kopułę na wieży kościoła.
 – 22 czerwca – bierzmowanie  –  sakramentu udzielił Ks. Bp. Teofil Wilski
 – Nowy krzyż przydrożny w Suchorzewie – ufundowali mieszkańcy Suchorzewa
 – Postument kamienny pod figurę św. Józefa przed plebanią – likwidacja rozpadającego się klombu
 – Wymiana CO na piętrze plebanii i pomieszczeniach biurowych (Firma p. Pawła Leoniaka)
 – Piec olejowy na plebanii (na tzw. przejściowy okres grzewczy)
 – Antena “ERA” GSM na wieży kościoła.
 – C.d. chodników na cmentarzu
 – Nowy ornat, stuła , bielizna kielichowa – dar PP. Marii i Bolesława Brajerów
2009r. 21 marca – wymiana na nowe uszkodzonych rynien na kościele i opierzenia na Domu Katolickim – firma p. H. Bukowskiewgo z Kotlina)

– 6 maja – inauguracja obchodów 600-lecie Parafii i 50-lecia konsekracji kościoła

Obchody 600-lecia:  rekolekcje, Msza św. dziękczynna odprawiona prze Ks. Bpa Ordynariusza Kaliskiego Stanisława Napierałę, wspólne zdjęcie Parafian przed kościołem, wspólne, z Ks. Biskupem i zaproszonymi gośćmi, biesiadowanie mieszkańców Parafii przy stole w Remizie –  wspomnienia, śpiewy, pokaz multimedialny przedstawiający historię Parafii i jej mieszkańców, ystępy artystyczne.

Imprezy związane z obchodami: mecz kleryków z Seminarium w Kaliszu z reprezentantami Parafii, mecz ping ponga
o Puchar Proboszcza, wystawa filatelistyczna w Domu Katolickim, wystawa zdjęć opisująca historię Parafii i jej mieszkańców,
koncert chóru z występem solisty Opery na Zamku w Szczecinie P. Tomaszem Łuczakiem.

– Zakup kostki brukowej na budowę parkingu przy kościele
– Wymiana części rynien na kościele
– Naprawa dachu na Domu katolickim
– Wyjazd do Gniezna na grób ks. Prałata Aleksandra Szymańskiego
– Obóz w Chojnie
– Obóz w Kluszkowcach dla młodzieży zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości “Dom”
2010r.  – Utwardzenie części terenu koło kościoła – parking
– Wybudowanie nowego śmietnika na cmentarzu
– Renowacja i naprawa zegara stojącego w kościele
– Obniżenie lamp ogrzewających kościół
– Nowe reflektory przy ołtarzu głównym
– Solary na Domu Katolickim
– Posadzenie iglaków przed Domem Katolickim
– Obóz w Powroźniku  k/Krynicy Górskiej zorganizowany przez KST “Dom”
2011r.– Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskie
– Utwardzanie dalszej części terenu wokół kościoła i plebanii
– Położenie nowej  papy  na Domu Katolickim
– Wyremontowanie pokoi w Domu Katolickim i przeniesienie Kaplicy na parter, kaplica jest dostępna dla wszystkich przebywających w Domu Katolickim, zimą podczas silnych mrozów, w ciągu tygodnia, odprawiane są tam Msze św.
– Postawiono na cmentarzu parafialnym pomnik Księżom: Lorencowi i Piątkowskiemu
– Założono ALARM na plebanii (próba włamania)
– Częściowo naprawiono i zabezpieczono wieżę kościoła
– Praktyki diakona Tomasza Jeża z seminarium kaliskiego w naszej Parafii  2011/2012
2012r. – Spłata rat za parking
– Nowe lewdowe żarówki do żyrandoli i kinkietów w kościele
– Nowe przenośne nagłośnienie procesyjne
– Nowe płytki przed wejściem do Domu Katolickiego
– Rozpoczęcie peregrynacji kopii Obrazu Matki Boskiej po domach Parafii
– Od października mamy dwóch kleryków w Kaliskim Seminarium   Duchownym pochodzących z naszej parafii: Daniela Sołtysiaka i Pawła Kaczmarka
– Obóz w Ustroniu Morskim dla dzieci i młodzieży
2013r. – Kapitalny remont wieży i dachu kościoła
– Zakupiony został relikwiarz dla relikwii błogosławionego Jana Pawła II, otrzymanych przez Ks. Proboszcza Wiesława Kondratowicza od Ks. Kardynała Abp. Stanisława Dziwisza
– Zakup nowego nagłośnienia pielgrzymkowego
– Nowy Krzyż przy ul. Fabianowskiej zbudowany ze składek parafian
– Kontynuacja peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Cęstochowskiej
– “Bezwyjazdowe  odjazdowe”  wakacje dla dzieci i młodzieży
– Wystawienie sztuki pt. “Prawo Jazdy” pod kierunkiem Pani Renaty Frąszczak w wykonaniu dzieci ze świetlicy DODT
– Wystawienie w Domu Katolickim  “Jasełek na wesoło”, przygotowanych  przez  Dyrekcję Szkoły w Kowalewie, z udziałem nauczycieli i członków Rady Rodziców
2014r. – Kapitalny remont dachu na plebanii
– Ocieplenie i otynkowanie plebanii
– Kapitalny remont piętra plebanii + nowa łazienka
– Żaluzje zewnętrzne na piętrze plebanii
– Położenie kostki brukowej na dalszej części parkingu kościelnego i przy DODT
– Położeni kostki brukowej przed plebanią
– Nowa brama w szczycie plebanii
– Nowe okna w piwnicy (5 sztuk)
– Nowe chodniki zielone do prezbiterium
– Kolejne chodniki-alejki na cmentarzu
– Naprawa podmurówki w Domu Katolickim
– Postawienie płotu w stylu rustykalnym wokół domu Parafialnego
– Zakupione zostały dwa relikwiarze: św. Siostry Faustyny i św. Ojca Jana Bosco
– Uroczyste obchody XX-lecia Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości
   Mszę św. Celebrowali: Nuncjusz Apostolski w Polsce Celestino Migniore, Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak, Arcybiskup Henryk Hoser, Biskup   Tadeusz Bronakowski, Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Biskup Janiak, Biskup Libera
2015r. – Remont organów w kościele
– Kolejny chodnik ?alejka na cmentarzu
– Nowe drzwi wejściowe z tyłu plebanii
– Nowa brama metalowa do garażu w budynku gospodarczym
– Zakupiono nowy sprzęt nagłaśniający
– Zakupiono figurę św. Józefa, półki pod nią i relikwiarze
– Odmalowano i uszczelniono drzwi od kościoła
2016r.– Remont pokoi na parterze plebanii
– Kostka brukowa z tyłu plebanii c.d.
– Nowe rynny na budynku gospodarczym i Domu Parafialnym
– Instalacja i przyłącze gazu do Domu Parafialnego
– Konserwacja figur z krzyża przydrożnego
– Złocenie monstrancji i puszki, nowy relikwiarz dla o. o. Wojtaszka i     Strzałkowskiego
– Zakup sutann dla ministrantów
– Nowa dmuchawa spalinowa do liści
– Płot rustykalny ogradzający teren pod przyszły park
– Odkurzacz Kärcher (mały) do kościoła
– XX-lecie Chóru Parafialnego