Sakramenty

Chrzest

Udzielany w naszym kościele po uzgodnieniu terminu z ks. Proboszczem.


Dokumenty, które należy przygotować:

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych* (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
 • zgoda z parafii (w przypadku, gdy mieszka poza terenem parafii)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

* Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz te, które chociaż są katolikami, notorycznie zaniedbują praktyki religijne i prowadzą życie naganne. Chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, bierzmowani, którzy przyjęli już sakrament Eucharystii oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.


Eucharystia

Niedziela: 8.00, 10.00, 11.15, 17.00
Poniedziałek-sobota: 18.00

I Komunia św. w naszej parafii odbywa się w trzecią niedzielę maja.


Dokumenty, które należy przygotować (do I Komunii św.):

 • metryka chrztu dziecka
 • zgoda z parafii (w przypadku, gdy mieszka poza terenem parafii)

Bierzmowanie

Bliższe informacje u ks. Proboszcza.


Dokumenty, które należy przygotować:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • zgoda z parafii (w przypadku, gdy mieszka poza terenem parafii)

Pokuta i pojednanie

Okazja do Spowiedzi świętej w dni powszednie oraz niedzielę 15 minut przed każdą Mszą świętą.
W pierwsze piątki miesiąca spowiedź w godz. 17.00-18.00.


Pięć warunków Sakramentu Pokuty i Pojednania

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Postanowienie poprawy
 4. Szczera spowiedź
 5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Kapłaństwo

Duszpasterstwa Powołań Diecezji Kaliskiej
www.powolaniakalisz.pl


Czujesz, że Pan Cię powołuje, ale co dalej?

 • własnoręcznie napisany życiorys i prośba o przyjęcie do Seminarium skierowana do Księdza Biskupa
 • opinia ks. Proboszcza i Katechety
 • metryka chrztu z wpisem o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne
 • zdjęcie o wymiarach 37×52 mm wykonane na jasnym tle
 • zaświadczenie o niekaralności z Sądu Okręgowego

Więcej informacji na stronie Duszpasterstwo Powołań Diecezji Kaliskiej


Małżeństwo

Rozmowy duszpasterskie z narzeczonymi po umówieniu się z ks. Proboszczem.

Poradnia Rodzinna i katechezy przedmałżeńskie – szczegóły, zapisy i wszelkie informacje na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Kaliskiej: www.drdk.pl.


Dokumenty, które należy przygotować na rozmowy duszpasterskie*:

 • metryka chrztu** z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna; 6 miesięcy ważności),
 • dowód osobisty,
 • ostatnie świadectwo z religii,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (nauki przedmałżeńskie),
 • poradnictwo życia rodzinnego,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
 • zgoda z parafii (w przypadku, gdy narzeczony i narzeczona nie mieszkają na terenie parafii).

* – rozmowy duszpasterskie należy odbyć najwcześniej 6, najpóźniej 3 miesiące przed ślubem.
** – metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.


Namaszczenie chorych

Comiesięczne odwiedziny chorych w pierwszy piątek miesiąca (zapisy w biurze parafialnym).