Matka Boża
Kowalewska

W ołtarzu głównym z dekoracją rzeźbiarską, parami kolumn i rzeźbami: św. Pawła i św. Kazimierza Królewicza, umieszczony jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wizerunek ten pochodzi z około 1640 roku. Oblicza Matki Bożej i jej Syna, którego trzyma na ręku, jakby uśmiechały się pełnią dobroci do proszących ich o pomoc. Matka Boża w lewej ręce trzyma berło. Jej syn zaś trzyma w prawej dłoni kulę ziemską, na której widnieje krzyż. Na głowie Matki Bożej jest korona, a dookoła niej widać wieniec z 12 gwiazd. Fakt iż na głowie jest korona świadczyć może, że wizerunek był koronowany, ale nie potwierdzają tego dokumenty. Obraz Pani Kowalewskiej zakrywała na co dzień zasuwa, także z wizerunkiem Matki Bożej. W niedzielę na Sumę i w większe święta odsłaniano go, by lud mógł się przed nim gromadzić i zaczerpnąć łask i pomocy. Zachowały się nuty pieśni na odsłanianie obrazu, a na dowód, że był kult wizerunku świadczy fakt, że za ołtarzem jest przejście. Zachowały się wota, które umieszczone są w gablotach na ścianie prezbiterium. Zapewne większa ich część zginęła. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się także wizerunek św. Bartłomieja, patrona świątyni i parafii. Ołtarz ten został poświęcony 3 lutego 1957 roku przez ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że na znajdującym się w głównym ołtarzu tabernakulum widnieje napis świadczący o tym iż był on z przywilejami. Takie tabernakula stawiało się tylko w sanktuariach. Jak podają źródła w 1928 roku Stolica Apostolska uprzywilejowała go na wieki. Ilekroć kapłan odprawiał przy nim Msze św. za zmarłych mógł uzyskać odpust zupełny dla dusz w czyśćcu cierpiących. W głównym ołtarzu stoją także dwie figury przedstawiające św. Pawła i św. Kazimierza. Ołtarz wykonał mistrz stolarski Józef Berdyczak z Zawor koło Śremu wg projektu architekta inż. Mariana Andrzejewskiego z Poznania, natomiast prace stolarskie wykonała firma „Janiec” w Śremie.