Adwent

Adwent

Adwent to czas oczekiwania i przygotowania na przyjście Jezusa Chrystusa, zarówno w kontekście Jego narodzenia w Betlejem, jak i Jego ponownego przyjścia na koniec czasów. Symbolicznie używane są adwentowe wieńce…