Od 5 listopada do 19 grudnia 2008r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalewie uczestniczyli w realizacji zadania publicznego pn. „Promujemy zdrowy styl życia”. Organizacją tego przedsięwzięcia zajęli się członkowie KST DOM w Kowalewie.

W ramach tego zadania przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których omawiane były zagadnienia poświęcone zdrowiu. Ponadto w dniach 26, 27 i 28 listopada uczniowie brali udział w wyjazdach edukacyjnych do Poznania, gdzie uczestniczyli w zajęciach w Muzeum Narodowym. Uczniowie klas pierwszych, drugiej i trzeciej uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych  pt.: „Legenda o Świętym Mikołaju”, a klasy: czwarta, piąta i szósta miały zajęcia pt: „Pierwsza wizyta w Muzeum – opis obrazu”. Po zajęciach muzealnych i obiedzie był jeszcze seans filmowy w Multikinie.

W ramach tego zadania przeprowadzone zostały dwa konkursy plastyczne: „Promuję zdrowy styl życia”,Tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej”. W pierwszym konkursie wyróżnienia zdobyli: Graczyk Agnieszka (kl. V), Mikołaj Kowalski (kl. IV), Łukasz Mazurek (kl. IV), Zuzanna Stojan (kl. V), Joanna Wiśniewska (kl. VI). W drugim konkursie wyróżnienia zdobyli: Jańczak Marcin (kl. VI), Kocemba Klaudia (kl. V), Wiła Patryk (kl. V), Wiśniewska Joanna (kl. VI),  Wojciechowska Dominika (kl. VI).

Zostały także przeprowadzone dwa konkursy wiedzy: „Tradycje i zwyczaje wigilijne w Polsce”, „Święty Mikołaj”. Wyróżnione osoby w pierwszym konkursie to: Jańczak Marcin (kl. VI), Kocemba Julia (kl. IV), Kocemba Klaudia (kl. V), Mościpan Fatima (kl. IV), Naskręski Krystian (kl. VI). W konkursie wiedzy o św. Mikołaju wyróżnienia zdobyli: Olga Pasternak (kl. I a), Szymon Zmuda (kl. I a), Natalia Sobczak (kl. I b), Kinga Ferenc (kl. II), Maciej Guz (kl. III).

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody oraz dyplomy. Wyjazdy do Poznania, a także szereg warsztatów i konkursy zostały zorganizowane przez nauczycieli naszej szkoły działających jednocześnie w Katolickim Stowarzyszeniu Trzeźwości DOM w Kowalewie. Działanie to zostało sfinansowane w 80% ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Podobne wpisy