W niedzielę 15 marca 2009 uczniowie Gimnazjum w Kowalewie wraz z nauczycielami odwiedzili Zespół Klasztorny w Lądzie nad Wartą, dawne Opactwo Cystersów. Pojechali tam, aby uczestniczyć w spektaklu Misterium Męki Pańskiej wystawianym  w okresie Wielkiego Postu przez kleryków i braci klasztoru. Poznali też historię Opactwa oraz uczestniczyli w niedzielnej mszy świętej.
 

 
Historia klasztoru jest bardzo bogata i sięga XII wieku. Obecnie gospodarzem Opactwa od 1945 roku jest Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego.

Pierwsze przedstawienia Misterium Męki Pańskiej w Wyższym Seminarium Duchownym odbyły się w 1957 r. W 1961 r., pod wpływem nacisków i zakazów ze strony władz komunistycznych, zaprzestano organizowania Misterium na osiemnaście lat. Spektakle wznowiono dopiero w roku 1979. Ich wystawianie jest kontynuowane do chwili obecnej.

 

   

„Misterium składa się z pięciu aktów, które prowadzą widza od Ogrójca, poprzez zdradę Judasza, dziedziniec arcykapłana, pałac Piłata, Golgotę, aż do poranka zmartwychwstania. Spektaklowi towarzyszy modlitewny nastrój. Przed każdym aktem krótka modlitwa przygotowuje widzów na przyjęcie kolejnego przesłania. Kwestie bohaterów Misterium w znacznej mierze są parafrazą tekstów biblijnych. Trzeba bowiem, aby widzowie nie tylko mieli wrażenie spotkania z teatrem, ale aby przeżyli mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, jako doświadczenie zbawcze dotykające w sposób bezpośredni ich egzystencji. Taki cel przyświeca ponad trzydziestu alumnom-aktorom, którzy przez wszystkie soboty i niedziele Wielkiego Postu kilkakrotnie pojawiają się na scenie, aby zaproponować przybyłym dwugodzinne przedstawienie. Misteryjni goście docierają do Lądu ze wszystkich stron Polski. W latach 1979-2003 było ich ponad czterdzieści tysięcy.”

http://www.lad.pl/

 
 
 
Organizatorami i opiekunami podczas wyjazdu byli nauczyciele, członkowie KST DOM w Kowalewie.
 
 
 

Podobne wpisy