24 listopada 2009 roku odbyło się spotkanie wszystkich chętnych do stworzenia Akcji Katolickiej w naszej parafii. W tym celu Ks. Proboszcz Wiesław Kondratowicz zaprosił przedstawicieli Akcji Katolickiej z Pleszewa, by przedstawili nam, jak u nich zawiązała się i jak działa akcja.

Przedstawiciele Akcji Katolickiej z Pleszewa z naszym Proboszczem

 

Prezes Pleszewskiej Akcji Katolickiej – Kryspin Kuberka podzielił się informacjami, jaki był początek akcji, jak jest teraz i co obejmuje swoimi działaniami.
Stowarzyszenie działa na wielu polach – społecznym, charytatywnym, kulturalnym i edukacyjnym. Członkowie stowarzyszenia zajmują się również działalnością pielgrzymkowo-turystyczną, a także organizują liczne konkursy dla dzieci i młodzieży, jak również festyny i zabawy dla społeczności lokalnej. 

To spotkanie dało nam nadzieję, że i w naszej parafii powstanie Akcja Katolicka, gdyż wiele już działamy na wszystkich w/w polach, jedynie brakuje nam formalnego zorganizowania się jako stowarzyszenie Akcji Katolickiej. 

Z uwagą słuchaliśmy gości z Pleszewa

 
My też bez wątpienia damy radę

 

Podobne wpisy