W miesiącu październiku grupa ponad 70 dzieci z naszej parafii, uczęszczała na nabożeństwa różańcowe. Za każdorazowe uczestnictwo, dziecko otrzymywało kolorowy, składowy element do budowy kapliczki Matki Bożej.

Dzieci z kapliczkami

Ponadto każde dziecko w drodze losowania zostało nagrodzone upominkiem i cukierkami.


Jan Paweł II
tak mówił o modlitwie różańcowej:

„Jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Powtarzamy w niej wielokrotnie te słowa, które Maryja usłyszała z Archanioła i z ust swej krewnej, Elżbiety. Do tych słów dołącza cały Kościół. Można powiedzieć, że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału konstytucji „Lumen Gentium” Soboru Watykańskiego II, mówiącego o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych . Jakbyśmy obcowali z panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”.

 

Różaniec powinniśmy odmawiać jak najczęściej, gdyż wtedy nasze serca są bliżej Matki Bożej.

Podobne wpisy