Niedawno Maryjo, gościłaś u nas i cieszyliśmy się Twoją obecnością. Kiedy od nas odjeżdżałaś, powiedzieliśmy Ci Najdroższa Mateńko – do zobaczenia.

23 kwietnia 2012 wyruszyliśmy do Ciebie Najukochańsza Matko z Kowalewa, by znów spotkać się z Tobą  i podziękować Ci za dobro, jakie doznały wszystkie parafie w Diecezji Kaliskiej. Było to dla nas wielkie przeżycie duchowe.

 Bogarodzico Dziewico Bogiem sławiena Maryjo!
Królowo Świata i Polski Królowo!
Panno Święta, Matko Boska Częstochowska!

Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam, Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci. Czuję, żem nie godzien Twoich względów, żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił od Ciebie, proszę Cię przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie.

Ponawiam przed Tobą wszystkie dobre postanowienia, które uczyniłem w życiu moim. Wsparty pomocą Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i skuteczną.

O Maryjo Częstochowska, od lat przeszło 600 w tym obrazie cudami słynąca, proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek godzien był zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios, o łaskawa i miłosierna Pani.

Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Częstochowska, jak ja pragnę być Twoim dzieckiem. Amen.

Maryjo Królowo Polski!
Maryjo Królowo Polski!
Jestem przy Tobie, pamiętam!
Jestem przy Tobie pamiętam! czuwam!

 

Mszę Świętą dziękczynną koncelebrował Biskup Kaliski, Stanisław Napierała

(Słowa Biskupa Stanisława Napierały na Jasnej Górze, podczas Mszy św. 23 kwietnia 2012 roku, w czasie pielgrzymki dziękczynnej za dar Nawiedzenia Diecezji Kaliskiej przez Matkę Bożą w kopii Obrazu Jasnogórskiego)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podobne wpisy