W dniach 2, 3, 4 i 5 marca 2024 r. nasza parafia przeżywała dni Rekolekcji Wielkopostnych. Były to cztery dni głębokiej refleksji, modlitwy i duchowego odnowienia, prowadzone przez ks. Bogumiła Kempę, który poprowadził nas przez ten czas rozważań i modlitwy.

Rekolekcje Wielkopostne są ważnym czasem dla chrześcijan, gdy przygotowujemy się do święta Wielkanocy poprzez nawracanie się, modlitwę, post i jałmużnę.
Nauki rekolekcyjne ks. Kempy były zarówno pouczające, jak i inspirujące. Jego słowa pomogły nam spojrzeć głębiej na naszą wiarę i relacje z Bogiem i bliźnimi. Dzięki jego przewodnictwu zdołaliśmy lepiej zrozumieć sens i znaczenie tego okresu przygotowania do Wielkanocy.
Jesteśmy wdzięczni ks. Kempie za jego poświęcony czas i duchowe wsparcie, które otrzymaliśmy podczas tych dni rekolekcji.

Podobne wpisy