W piątek, 24 sierpnia 2012 roku o godz. 18.00, sumę odpustową ku czci Patrona naszej parafii, św. Bartłomieja Apostoła odprawił Proboszcz parafii Kuczków, Ks. Adam Zmuda.

W pięknej homilii, celebrant przedstawił żywot świętego Bartłomieja Apostoła. Święty Bartłomiej pochodził z Kany Galilejskiej, głosił ewangelię w Armenii, Indiach, Arabii i Etiopii. Zmarł śmiercią męczeńską, obdarty żywcem ze skóry i ukrzyżowany, a na koniec ścięty. Ksiądz Adam uczył, że nie ma życia wiecznego bez cierpienia w życiu doczesnym. Podał trzy przesłania, którymi powinniśmy się kierować, a mianowicie nie potępiać drugiego człowieka, mieć w sercu Jezusa i Matkę Najświętszą oraz swoje życie oddać Bogu. Na koniec swojego kazania, ksiądz odmówił modlitwę do św. Bartłomieja.

 
We mszy świętej parafianie uczestniczyli w skupieniu i modlitwie.Grupa z Suchorzewa przybyła na uroczystość odpustową w regionalnych strojach.
 

 
 
 
Po zakończonej Mszy świętej, wyruszyła procesja wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradycyjnie już, chór swoimi występami uświetnił uroczystość odpustową.
 
 
 
 
 
 
 

Podobne wpisy