Święta Wielkiej Nocy to cząstka Wieczności, promyk Zmartwychwstania w naszym niełatwym często życiu. Przez Święta Zmartwychwstania Stwórca pokazuje ludziom wielkość cierpienia i miłości.

 Ks. Jan Twardowski

 
 
 
Drogim Parafianom i Szanownym Gościom z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego serdeczne życzenia składa Ks. Proboszcz Prałat Wiesław, Ks. Kanonik Jerzy oraz kapłani przebywający w D.O.D.T. Niech Chrystus Zmartwychwstały umacnia Was w trudach życia, ubogaca swymi łaskami i niech wniesie w Wasze prace i troski swoją Bożą radość, wysłużoną w godzinach męki. Alleluja.
 
 
 

Podobne wpisy