Triduum Paschalne rozpoczęło się w Wielki Czwartek jako pamiątka ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył Ks. Proboszcz, Wiesław Kondratowicz.

 


Ksiądz Proboszcz celebruje Mszę św.

Słyszeliśmy  fragment z Ewangelii wg św. Jana mówiący o tym, jak Chrystus obmywa nogi swoim uczniom. Tym samym Jezus dał świadectwo, że powinniśmy przyjąć postawę służby. Ksiądz Mirek w swojej homilii głosił, że istotą ustanowionej przez Chrystusa Eucharystii, istotą naszej wiary, jest miłość. Jezus kocha nas nie za coś, ale pomimo, obdarza nas miłością bezinteresowną.
 
Ksiądz Mirek podczas homilii

Na koniec uroczystości Wieczerzy Pańskiej, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, symbolizującej uwięzienie Jezusa Chrystusa pojmanego w wieczór Wielkiego Czwartku.


Przeniesienie Najświętszego sakramentu do ciemnicy
 

 
 Wielki Piątek, to dzień upamiętniający mękę i śmierć Jezusa na krzyżu, w którym Ksiądz Kanonik, Jerzy Siwik odprawił Liturgię Męki Pańskiej.
 

Opis Męki Pańskiej

 
Został też przedstawiony opis Męki Pańskiej. Bardzo ważnym momentem uroczystości Wielkopiątkowej była adoracja Krzyża, podczas której oddaliśmy cześć i uwielbienie Krzyżowi Świętemu.
 

Ksiądz Jerzy całuje Krzyż z Jezusem
 

Parafianie adorują Święty Krzyż
 
Na zakończenie Liturgii Męki Pańskiej, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego, przy którym wartę pełnili strażacy z OSP w Kowalewie.
 

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego
 

 

Warta strażaków przy Grobie

W Wielką Sobotę o godz. 22 od poświęcenia ognia i paschału rozpoczęła się Wigilia Paschalna. Podczas Liturgii Chrzcielnej została poświęcona woda, a wszyscy wierni odnowili przyrzeczenia chrzcielne. Na zakończenie uroczystości Triduum Paschalnego odbyła się procesja rezurekcyjna. Wigilia Paschalna rozpoczęła uroczyste świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego.
 

Podobne wpisy