05 października 2013 roku w naszej parafii miała miejsce niezwykła podwójna uroczystość, a mianowicie, bierzmowanie i instalacja relikwii Błogosławionego Jana Pawła II.

Kilka minut przed godziną 18.00 do naszej parafii przybył Ks. Biskup Edward Janiak. Dostojnego Gościa powitał proboszcz tutejszej parafii, Ks. Prałat Wiesław Kondratowicz oraz pomocnik proboszcza, Ks. Kanonik Jerzy Siwik.

 

Ze względu na to, że była to pierwsza wizyta duszpasterska Jego Ekscelencji Biskupa w naszej parafii, Ksiądz proboszcz przy okazji powitania, przybliżył Gościowi historię parafii i kościoła.

 

 Po powitaniu, rodzice poprosili Biskupa, by udzielił ich dzieciom sakramentu bierzmowania. 

 

 

 

 Po odczytaniu ewangelii świętej przez Ks. proboszcza, Ks. Biskup wygłosił homilię.

 

 

Celebrans zwrócił się do młodzieży słowami, że największym nieszczęściem człowieka jest to, iż człowiek ma wolną wolę i nie zawsze dokonuje dobrego wyboru. Często zdarza się tak, że sam tworzy prawo, które jest dla niego wygodne, łamiąc przy tym prawo Boże. Przytoczył przykład aborcji i eutanazji. W swojej homilii zwrócił się do młodzieży, by krzewiła wiarę w Boga i była nadzieją Kościoła. Natomiast rodziców prosił, by dawali swoim postępowaniem świadectwo prawdziwej wiary, postępując zgodnie z przykazaniami Boga, by w rodzinie była zgoda, miłość i nie zabrakło modlitwy. Biskup nawiązał także do siostry zakonnej, Faustyny Kowalskiej, która wypraszała miłosierdzie Boże dla całego świata i którą Jan Paweł II kanonizował w 2000 roku, czyniąc Ją tym samym świętą.

 

Biskup udziela młodzieży Sakramentu Bierzmowania
 
Młodzież czyta modlitwę powszechną.


Nowo bierzmowani niosą dary.

W naszej parafii miała również niezwykła uroczystość, a mianowicie Ks. Biskup dokonał w naszej parafii instalacji relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. Relikwie otrzymał ksiądz Proboszcz od Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Stanisława Dziwisza.


Ks. Jerzy w asyście parafian wnosi relikwie do Kościoła.
 
Ceremoniał instalacji relikwii.
 
 

Podziękowania Biskupowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania.

Jego Ekscelencja żegna się z wiernymi.
Uroczystość uświetnił swoim pięknym śpiewem chór pod dyrekcją Magdaleny Łuczak oraz solista opery na Zamku w Szczecinie, Tomasz Łuczak.
 

 

Podobne wpisy