Rada Rodziców i uczniowie ZSP w Kowalewie zainspirowana pomysłem wicedyrektor szkoły Aldony Jańczak przygotowała sztukę teatralną pt. „Jasełka na wesoło”.
 

 

Przedstawienie pokazano w Domu Katolickim w Kowalewie pięć razy: w sobotę 4.01.2014r. – dla rodzin i przyjaciół oraz 5 i 6 stycznia – dla społeczności lokalnej. Dochód ze spektaklu Rada Rodziców postanowiła przeznaczyć na kupno dużego telewizora do świetlicy szkolnej. Inscenizacja tak się spodobała, że aktorzy zostali poproszeni o występ w Pleszewie na rzecz chorego dziecka i dla chorych i starszych mieszkańców Kowalewa. Terminy przedstawień ustalone zostaną wkrótce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratulujemy kunsztownej gry aktorskiej!
 
 
 

Podobne wpisy