Triduum Paschalne w naszym kościele rozpoczęło się w Wielki Czwartek o godz. 18.00 uroczystą Mszą świętą, odprawioną przez Ks. Prałata Wiesława Kondratowicza na pamiątkę Ostatniej  Wieczerzy do której zasiadł Jezus Chrystus i 12 Apostołów.

Podczas tej mszy modliliśmy się również za kapłanów, ponieważ w tym dniu wspominamy ustanowiony przez Chrystusa sakrament kapłaństwa i eucharystii. Po Komunii Świętej, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy Adoracji potocznie zwanej ciemnicą.
 
Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego w Kościele katolickim – dniem upamiętniającym mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu. Tego dnia nie odprawia się mszy świętej tylko liturgię Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii. Ministranci i kapłani podchodzą w ciszy do ołtarza, przed którym kapłan kładzie się krzyzem.

 

 

Bardzo ważnym momentem w liturgii Męki Pańskiej jest adoracja Krzyża, podczas której wierni całują krzyż.
 

Na koniec Wielkopiątkowej liturgii kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego.

 
 
 
Wartę przy grobie pełnili  strażacy z OSP Kowalew.

 
 
Grób adorowali zarówno dorośli, jak również małe dzieci.

 
 
O godz. 22.00 w naszym kościele odbyła się podczas Wielkiej Soboty Wigilia Paschalna, czyli poświęcenie ognia i wody.

Podobne wpisy