„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…
 
 Cyprian Kamil Norwid
 
17 sierpnia 2019 r. w naszym kościele została odprawiona Msza święta dożynkowa wsi Kowalew, w której uczestniczyli Mieszkańcy, Starostowie Dożynek: Pani Elżbieta Wiśniewska, Pan Rafał Kałuża, Pani Sołtys Beata Mofina, a także Prezes Izby Kółek Rolniczych Pan Olgierd Wajsnis oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Adela Grala-Kałużna. Nabożeństwo celebrował Ksiądz Piotr Kochanowicz Jezuita z Łodzi, który podziękował Rolnikom za tegoroczne plony oraz dokonał poświęcenia wieńca dożynkowego.
 
Starostowie dożynek:  Pani Elżbieta Wiśniewska, Pan Rafał Kałuża

 
 
 
 
 
 

Kapłan poświęcił chleby i wieńce – symbole
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Po Mszy świętej korowód z wieńcami dożynkowymi przemaszerował pod strażnicę, gdzie miała miejsce część artystyczna dożynek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część artystyczną przygotowały dzieci z ZSP Kowalew pod opieką: Joanny Przygodzkiej, Olgi Będzieszak, Katarzyny Sikory, Anity Walkowiak i Łukasza Adamskiego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrzęd dożynkowy w wykonaniu dzieci z Zespołu Folklorystycznego Snutki z Potarzycy
 
 
 
 
 
 
 

Podobne wpisy