ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, tradycyjnie nazywane dniem Matki Bożej Gromnicznej.
 
 
 
Zapalona miłością Boga
ofiarowałaś Mu świat cały zamknięty w maleńkim Sercu Syna

Mrok ustąpił miejsca Światłości świadomy przegranej
Od czasu do czasu tylko ciska gromy naiwnie sądząc „a nuż się uda”
Strażniczko domowego ogniska
Matko poświęcenia
pomóż nam trwać w odwiecznej Miłości
naucz jak co dzień mówić ,,Fiat”.
 
„Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: ?Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu” ( Łk 2,22-32 )
On, Ona i Dziecię w świątyni ,przed Bogiem, przed Ojcem. Oddają Mu swój największy Skarb, Jego Skarb. Pokorni słudzy, kochający Rodzice…Wiedzą co w życiu jest najważniejsze….
Od tamtego wydarzenia minęło sporo czasu…Jakie to szczęście, że i dziś można spotkać maluchy  z rodzicami w kościele. Pytanie: Jak długo? Jeśli my ,dorośli poprzez własny przykład ,własne doświadczenie Miłości Bożej nie otworzymy dzieci na ten wspaniały Dar Wiary, nie nauczymy je nawiązywać relacji z Ojcem  stracimy wszystko.
 Bo najważniejsze w życiu-jak mawiała mama Bł. Ks. Jerzego Popiełuszko – to dać dzieciom Boga.
 
Matko Boża Gromniczna 
rozjaśniaj dni mroczne
noce duszy
wypełnij blaskiem
Wspieraj
strzeż nasze rodziny od niebezpieczeństw współczesności
Niech staną się źródłem żywej Wiary
która góry przenosi
wartości największym Skarbcem 
kolebką do Boga Miłości.
 
@Agnieszka Burakowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podobne wpisy