W dniach 22 – 24 marca w kościele naszej parafii odbywały sie rekolekcje dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej.

Nauki rekolekcyjne były poprzedzone wspólnym śpiewem przy akompaniamencie gitary w wykonaniu Ks. Proboszcza oraz Mszą Świętą.

 

W pierwszy dzień Rekolekcji Wielkopostnych Ks. Mariusz Drzymała wyjaśnił dzieciom i młodzieży czym jest grzech oraz przybliżył istotę grzechów głównych, a także podkreślił, że Bóg oddał życie za każdego z nas, abyśmy nie musieli umierać w grzechu i beznadziejności.

Podczas drugiego dnia rekolekcji,  Ks. Jacek Andrzejczak zwrócił uwagę na Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym. W swoich rozważaniach starał się uwrażliwić młodzież na czytanie Pisma Świętego – chociaż małego fragmentu każdego dnia. Ponadto ukazał uczniom bogactwo wartości modlitwy, której niczym nie da się zastąpić. Ksiądz Jacek przedstawił kilka sposobów modlitwy i zwrócił uwagę, że modlitwę kieruje się do najlepszego Ojca w niebie. Ta modlitwa ma płynąć z serca, bowiem Bóg zna nas bardzo dobrze i nie trzeba nic przed Nim udawać. Drugi dzień nauk rekolekcyjnych został zakończony  Adoracją i modlitwą uwielbienia Pana Jezusa.

W ostatni dzień rekolekcji Ks. Proboszcz, Wiesław Kondratowicz, podał cztery hasła: M – miłość, P – prawda, W – wolność oraz G – granica. Ksiądz proboszcz rozwinął hasła, zaczynając od omawiania ostatniego. Zwrócił uwagę na zagrożenia i uzależnienia, które czyhają na młodocianych. Kilkakrotnie podkreslił, że osoby, ktore wręczają alkohol, narkotyki itp. to ludzie, którzy „Was nie kochają„! To głównie Rodzice, nauczyciele, księża zabraniają pić alkohol, palić, brać narkotyki i to oni wyznaczają granice, których przekraczać nie wolno.

 

 

 

 

Oby te rekolekcyjne rozmyślania miały odzwierciedlenie w życiu codziennym dzieci młodzieży.

 

Podobne wpisy