W dniu 15.05.2011 r.czterdzieścioro dzieci przystąpiło po raz pierwszy do Komunii Świętej.
 


 

Po odczytaniu ewangelii według św. Marka, Ks. Prałat Wiesław Kondratowicz zwrócił się do dzieci i opowiedział im zabawną historię, która zdarzyła się w jednym kościele. W trakcie modlitwy powszechnej, pewien chłopiec prosił o to, aby Kościół nie zbankrutował jak niektóre firmy. Ksiądz podkreślił, że Kościół założył Pan Jezus i trwa on już ponad 2000 lat. Z ludźmi należącymi do Kościoła jest Pan Jezus, więc możemy z Nim czuć się bezpiecznie.
 
To On obiecał, „będę z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”
 
 
 
 Ksiądz proboszcz zwrócił uwagę, że dzieci przyjęły Komunię Św. po raz pierwszy ale prosił, by odtąd przyjmowały ją jak najczęściej.

 

Kapłan zwrócił się również do rodziców, aby pamiętali o słowach Pana Jezusa:

” pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, albowiem do takich należeć będzie
Królestwo Niebieskie”

Nie ma to polegać jedynie na wysyłaniu dzieci do Kościoła, ale na wspólnym uczestnictwie i dawaniu przykładu. Dbanie o to, by dzieci trwały przy Chrystusie jest bowiem naszą wspólną troską i odpowiedzialnością.
 
 
Rodzice aktywnie uczestniczyli razem ze swoimi dziećmi w ofierze Eucharystycznej, biorąc udział w czytaniach, modlitwie powszechnej i ofiarowaniu darów.
 

Podobne wpisy