Dla każdego młodego człowieka bardzo ważną chwilą w życiu chrześcijańskim jest bierzmowanie czyli przyjęcie Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej. 9 czerwca 2011 roku Sakrament ten przyjęła 29 osobowa grupa młodzieży z naszej parafii.


Biskup Teofil Wilski udziela Sakramentu Bierzmowania

Rodzice proszą Jego Ekscelencję Biskupa Teofil Wilskiego o udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Podczas uroczystej Mszy Świętej, Biskup modlił się w intencji młodzieży, by Duch Święty umocnił młodego człowieka do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Biskupowi asystował nasz ksiądz Jerzy Siwik oraz inni księża z dekanatu.

 Czytanie w wykonaniu Szymona
 

Po udzieleniu Sakramentu bierzmowania, odbyła się dalsza część Mszy Świętej, podczas której młodzież zaniosła modlitwy do Boga oraz złożyła dary. 
 

 
Na zakończenie uroczystości, nowo bierzmowani podziękowali Jego Ekscelencji za udzielenie Sakramentu Bierzmowania.

 

Podobne wpisy