21 lipca 2012 roku, Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Księdza Biskupa Edwarda JANIAKA, dotychczasowego Biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej na Biskupa Diecezji Kaliskiej.


źródło zdjęcia: http://www.diecezja.kalisz.pl

Nowy Biskup Kaliski Edward JANIAK urodził się 14 sierpnia 1952 roku w Malczycach, na kapłana wyświęcony został 19 maja 1979 roku we Wrocławiu,  biskupem mianowany 26 października 1996 roku, konsekrowany 30 listopada 1996 roku.
Biskup Edward JANIAK jest Członkiem Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji, Członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, Przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek KEP, Delegatem KEP ds. Imigracji, Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą.

źródło informacji: http://www.diecezja.kalisz.pl

Podobne wpisy