24.08.2013 roku przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość ku czci św. Bartłomieja. Sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył proboszcz, Ks. Prałat Wiesław Kondratowicz.

 

 

Mimo dnia roboczego, do kościoła przybyły rzesze wiernych, wypełniając kościół po brzegi. Część mieszkańców Suchorzewa przybyła w strojach ludowych, ubarwiając świątynię.

 

 

 

Celebrans wygłosił również homilię, w której nawiązał do tego, że ludzie mają pewne przyzwyczajenia, te dobre i złe. Dobrym przyzwyczajeniem jest chociażby udział w niedzielnej Mszy świętej, odmawianie pacierza. Jednak nam katolikom chodzi o to, by uczestnictwo na Mszy świętej było nie tylko przyzwyczajeniem, ale potrzebą duszy i serca, a modlitwa była rozmową z Bogiem. Swoje rozważania odpustowe, ksiądz proboszcz zakończył słowami Ks. Jana Twardowskiego: „Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno” byśmy mogli wznieś się powyżej naszych słabości.  

Po zakończonej Mszy świętej, wyruszyła wokół kościoła procesja z Najświętszym Sakramentem, na czele której szły dzieci, młodzież, poczty sztandarowe, barwny zespół „Suchorzewianie”.

 

 
 
 
 
 
Uroczystość odpustową uświetnił śpiew chóru pod dyrekcją Pani Leny Łuczak oraz śpiew Pana Tomka Łuczaka – solisty Opery na Zamku w Szczecinie
.
 
 
 
 

 

 

Podobne wpisy