„Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali”

Jan Paweł II                

Nasze szkoły (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum) należą do Rodzin Szkół noszących imię Jana Pawła II.

 

 Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r., rok 2015 został ustanowiony Rokiem Świętego Jana Pawła II. W program obchodów Roku wpisano peregrynację relikwii Ojca Świętego po szkołach i parafiach. W czasie peregrynacji, relikwie w postaci kropelki krwi są przechowywane w kościołach i adorowane także w szkołach.

 Uroczyste powitanie relikwii w Diecezji Kaliskiej nastąpiło 15 stycznia 2015 roku w Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie. 5 marca 2015 r. delegacja naszej szkoły na czele z Ks. Proboszczem Wiesławem Kondratowiczem przejęła relikwie z rąk delegacji szkoły oraz parafii Mikstat i złożyła w kościele parafialnym w Kowalewie. Tego samego dnia o godz. 18.00 została odprawiona Msza Święta z udziałem uczniów, rodziców, pracowników i  dyrekcji szkoły, a także społeczności lokalnej. Na zakończenie uroczystej mszy, proboszcz pobłogosławił relikwiami wszystkich wiernych.

 

Następnego dnia, relikwie zostały przeniesione do szkoły, gdzie o godz. 8.15 odbyła się wzruszająca uroczystość adorująca relikwie naszego Patrona. Montaż słowny przygotowały Panie katechetki: Małgorzata Barańczyk i Małgorzata Maniak, a występ chóru pod dyrekcją Łukasza Adamskiego dodał uroczystości jeszcze większego blasku.

 

 

 

 

Po uroczystościach w szkole, relikwie zostały przeniesione do kościoła parafialnego, w którym proboszcz odprawił Mszę Świętą w intencji społeczności szkolnej, po czym relikwie zostały przetransportowane w asyście delegacji szkolnej i parafialnej do Kotlina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oby słowa Wielkiego Polaka, które przewijały się podczas święta związanego z peregrynacją miały odzwierciedlenie w postępowaniu każdego z nas.

Podobne wpisy