Adwent to czas oczekiwania i przygotowania na przyjście Jezusa Chrystusa, zarówno w kontekście Jego narodzenia w Betlejem, jak i Jego ponownego przyjścia na koniec czasów. Symbolicznie używane są adwentowe wieńce z czterema świecami. Co niedzielę zapala się kolejną świecę. I świeca jest świecą pokoju, II wiary, III miłości, IV nadziei.

Podobne wpisy