Rozliczenie finansowe za rok 2009 z działalności
Parafialnego Zespołu Charytatywnego w Kowalewie

 

Saldo na początek 2009 r.        +1.617,-

Przychód w 2009r.                   6.593,-

Rozchód w 2009r.                    6.864,-

Saldo na koniec 2009r.               +1.346,-

 

Przychód stanowiły:

 •         Składki parafialne

 •         Sprzedaż świec wigilijnych i paschalików

 •         Rozprowadzanie palm, chlebków wielkanocnych i stroików gwiazdkowych

 •         Ofiary dobrowolne

 Udzielono pomocy dla rodzin wielodzietnych i osób najbardziej potrzebujących w postaci:

 •        Zakupu obiadów dla dzieci w stołówce szkolnej
 •        Zakupu opału
 •        Zakupu lekarstw i środków opatrunkowych
 •        Pokrycie kosztów pobytu i transportu na obóz wypoczynkowy w Przedborowie 12 dzieci w tym 5 niepełnosprawnych

 

Grupa Caritas w 2009r. rozprowadziła dary żywnościowe z PEAD z których skorzystało 230 osób. Wydano:

 •        Kasza                  230 kg                
 •        Makarony            820 kg
 •        Mąka                  700 kg
 •        Sery                   263 kg
 •        Cukier                 690 kg
 •        Dżem                  182 kg
 •        Płatki                   470 kg
 •        Herbatniki           120 kg
 •        Dania gotowe      252 kg
 •        Masło                  150 kg       
 •        Syrop                  117 l
 •        Mleko                  3600 l

         Ogółem                       7595 kg

W  październiku w Tygodniu Miłosierdzia pod hasłem „Otoczmy troskę życia”, zorganizowane zostało przez parafialną Grupę Caritas spotkanie z ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi z naszej parafii połączone ze mszą świętą oraz udzieleniem sakramentu chorych.

                                Sporządziła:      Teresa Grzesiak

Podobne wpisy